MUDR. BEDŘICH HERZIG Chirurgická ambulance

Poskytovaná péče:

Operační výkony vyžadující celkovou anestezii řešíme ve spolupráci s chirurgickým oddělením
Oblastní nemocnice Náchod.